Your browser (Internet Explorer 6) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X
Artık Ters-Yüz Etmenin Zamanı gelmedi mi? 0 Beğendim Spam Favorilerime Ekle Değerlendir

Artık Ters-Yüz Etmenin Zamanı gelmedi mi?

Eğitimde yaşanan büyük değişimler sonucunda, öğrencilerden kendi kendine öğrenme becerilerini geliştirmeleri, öğrenme sorumluluğunu kazanmaları ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirerek istenilen görevleri yeri getirmeleri beklenmektedir. Okul türlerine göre öğrencilerden farklı beklentiler de ortaya çıkmaktadır. Örneğin, bir mühendislik öğrencisinden daha yaratıcı fikirlere sahip olması, tasarım, geliştirme ve yenilikleri uygulama becerilerinin geliştirmesi beklenirken, operatör bir doktordan el becerilerinin çok iyi olması beklenmekte, bir öğretmen adayından sosyal becerilerinin daha fazla gelişmesi, sürekli üretim yapması, iletişim becerilerinin güçlü olması, empati kurabilmesi beklenmektedir. 

Bu beklentilerden dolayı, öğrencilerin daha çok uygulama yapabilecekleri yeni öğrenme ortamları tasarlanmakta ve öğretim yöntemleri ortaya çıkmaktadır. Problem çözme-çözüm odaklı çalışma, işbirlikli çalışmalar yapma, grup tartışmalarına katılma gibi etkinlikler bu yeni öğrenme ortamlarının ana etkinlikleridir. Öğretmenler bu yeni etkinlikler için gerekli ortamları sağlamak ve zamanı etkili kullanmak için internet teknolojilerini yoğunlukla kullanmaktadırlar. Bu nedenle yeni öğrenme ortamlarının oluşturulması bilişim teknolojilerinin kullanımının yanında, fiziksel öğrenme ortamlarının uygun biçimde tasarlanmasını da içermektedir. 

Flipped (inverted) yani  ters-yüz öğrenme ortamları bu isteklere cevap verebilecek bir fikir olarak ortaya çıkmıştır. Ters-yüz öğrenme ortamları, geleneksel öğretim yöntemlerinde kullanılan ders içeriğinin karma (blended) yaklaşım kullanılarak belgeler, videolar, çevrimiçi testler ile öğrencilere internet teknolojileri aracılığı ile aktarılmasını, sınıf içi zamanda ise daha fazla uygulama/proje/tartışma yapılmasını sağlar. Öğrenciler, sınıf içi etkinliklere katılmadan önce dersleri ile ilgili çalışmaları yapabilirler, öğretmenlerine sorular sorarak merak ettiklerini öğrenebilirler.

Öğretmenler ise geleneksel yönteme göre ters-yüz öğretim yönteminde daha fazla çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Ders öncesi çevrimiçi belgeleri oluşturmak, gerekli videoları hazırlamak ve öğrencilerine sorular sormak gibi geleneksel yöntemde sınıf içinde gerçekleşen etkinlikleri, öğrenciler sınıf içi etkinliğe katılmadan önce gerçekleşmesini sağlamak zorundadır. Sınıf içinde ise hazırlamış olduğu projler/uygulamalar veya tartışmalar gerçekleşirken öğrencilere sadece yol gösterici olmalıdır.  

Bu yöntem ile öğrencilerin kendi öğrenme sorumlulukları almaları, öğretmenlerin ise daha çok çalışmaları ve içerik geliştirme konusunda uzmanlaşmaları gerekmektedir. 

 

Görüntülenme Sayısı: hesaplanıyor...