Your browser (Internet Explorer 6) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X
STREAM 2 Beğendim Spam Favorilerime Ekle Değerlendir

STREAM

STEM NEDİR?

Her birey küçük yaşlarda oldukça meraklıdır. Meraka bağlı olarak ise farklı çözüm yolları bulunarak bireylerin yaratıcılığı ön plana çıkar. Hepimizin bildiği gibi en iyi öğrenme yaparak-yaşayarak yapılan öğrenmedir. Bunun yanına disiplinler arası entegrasyonu da sağlamak son derece önemlidir.

Bu aşamada ihtiyaç duyduğumuz eğitim STEM’dir. STEM eğitimi disiplinler arası ve uygulamaya yönelik yaklaşımı içeren fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplinin birbirleriyle entegrasyonunu hedefleyen bir öğretim sistemidir. (Akgündüz, 2015) 

STEM EĞİTİMİ NEDİR?

STEM eğitimi, öğrencilerin problemlere disiplinler arası bakış açısıyla bakmasını, bütüncül bir eğitim yaklaşımıyla bilgi ve beceri kazanmasını hedefler (Şahin, Ayar, & Adıgüzel, 2014). STEM eğitimi, okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm eğitim sürecini kapsayan disiplinler arası bir yaklaşım olarak kabul edilmiştir (Gonzalez ve Kuenzi, 2012).

STEAM EĞİTİMİ NEDİR?

STEM eğitimine ek olarak Art (Sanat) eklenmiştir. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize Müzeler her zaman ilham kaynağı olmuştur. STEAM, Farklı kültürlerin Sanat yapıtlarını inceleyerek Sanat etkinliklerini Bilim, Teknoloji ve Matematiğe entegre edilerek oluşmuştur.

 

STREAM EĞİTİMİ NEDİR?

STEAM eğitimine ek olarak Robotik eklenmiştir. STEM yaklaşımının teknoloji ve mühendisliğe özellikle vurgu yapması; çocuklara küçük yaşlardan itibaren disiplinler arası bir bakış açısı kazandırması ve bilgilerin somut olarak hayata geçirilmesini sağlaması STEM’i günümüzün bilgi ve iletişim çağında çok önemli bir yerde tutmaktadır. STEM ile birlikte Farklı kültürlerin sanat yapıtlarını inceleyerek STEM modelinin içerisine ART (Sanat) eklenmiştir.

Hızla gelişen teknoloji diğer alanlarda olduğu gibi eğitim sistemimizde de bizleri değişikliğe itmektedir. Ayrıca içinde bulunduğumuz Teknoloji çağı bireylerden üretici olmasını beklemekte; bu durum ise bireylerin üretkenliklerini ortaya koyabilmesi için birçok alanda yeterli bilgi birikimine sahip olmaları yanında; özellikle mühendislik alanında yetkin olmalarını gerektirmektedir. STEM eğitimine Art (Sanat) ile birlikte Robotic ekleyerek STREAM modeli ortaya çıkmaktadır.

STREAM modelinde öğrencilerimiz problemlere; disiplinler arası bakış açısıyla bakacaklar, Farklı kültürlerin sanat yapıtlarını inceleyecekler ve kodlama yapacaklardır. 

 

Görüntülenme Sayısı: hesaplanıyor...