Your browser (Internet Explorer 6) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X
Karmaşık Öğrenme 4 Beğendim Spam Favorilerime Ekle Değerlendir

Karmaşık Öğrenme

     Öğretmenlik hayatımda boyunca, öğrencilerimin grup çalışmalarında ve arkadaşlık ilişkilerinde sürekli belirli öğrencileri dışladıklarını gördüm. Dışlanan bu öğrenciler genellikle akademik başarısı düşük olan öğrencilerdi. Çoğu kişi için  “zeki ve çalışkan öğrenci ” demek o öğrencinin matematik, fen bilgisi gibi derslerde başarılı olması demektir. Oysa her öğrenci özeldir ve farklı yetenekleri vardır. Eğer öğrenciler akademik başarısı düşük arkadaşlarının farklı konulardaki yeteneklerini fark ederlerse onları aralarına alacaklar ve bu öğrenciler kabul görme, kendini değerli hissetme duygusunu yaşayacaklardır. Bu durum onların akademik başarısının artmasını da sağlayacaktır. Karmaşık Öğrenme bu konuda çok etkili bir yöntemdir. Fakat Türkiye’de Karmaşık Öğrenme’yi bilen ve uygulayan öğretmenler yok denecek kadar azdır. 

     Ben de öğrencilerim arasında dışlanmışlık duygusunun ortadan kalkmasını istiyordum. Çünkü ne zaman sınıfımda bir grup çalışması yapılacak olsa öğrencilerin “O yapamaz öğretmenim.” , “ O tembel öğretmenim.”, “Onun yüzünden puan alamayacağız ki o gelmesin.” diye bazı öğrencileri dışladıklarına şahit oldum. Bu durum hemen her sınıfta bütün öğretmenlerin şahit olduğu bir konudur. Karmaşık Öğrenme sayesinde öğrenciler arasındaki dışlanmışlık duygusu ortadan kalkıyor ve birlik, beraberlik duygusu gelişiyor.

     İşte size Karmaşık Öğrenme'yi nasıl uygulayacağınızı gösteren küçük bir uygulama:Uygulama 7 adımdan oluşur, uygulamaya başlamdan önce öğrencileri farklı yetenekteki öğrenciler birarada olacak şekilde gruplara ayırırz.Her öğrencinin yeteneği sınıfa duyrulur. Örneğin; Ali,sen şiir yazma konusunda çok iyisin, bu konuda şiir yazma görevi sende. Ayşe, sen çok güzel resim yapıyorsun. Bu konu ile ilgili güzel bir resim yapıp grubuna katkı sağlayabilirsin, gibi.

1.Konunun belirlenmesi:Öğrencilerle çalışılacak konu belirlenir. Önemli olan her grubun aynı tema çerçevesinde farklı konular çalışmasıdır. Bir grup Sağlıklı Beslenme hakkında çalışırken diğer grup sağlıklı olmak için uzak durmamız gerekenleri çalışır.

2.2.Hazırlık:Öğretmen konu hakkında öğrencileri yönlendirecek ve onların üzerinde çalışmalarını sağlayacak materyalleri hazırlar. Eksik materyal olmaması önemlidir.

3.Görevlerin Hatırlatılması:; öğretmenin bu aşamada yapması gereken öncelikle hiç kimsenin birbiriyle aynı olmadığı ve herkesin farklı bir yeteneğinin olduğu fikrini sınıfa duyurulmasıdır. İkinci olarak ise herkesin her şeyi bilmeyeceğini söylemesi gerekir. Herkesin gruba eşit katkı yapabileceği vurgulanmalıdır.

4.Grup Çalışmaları; grup çalışmaları başlamıştır. Burada öğretmen sürekli gruplar arasında dolaşarak yardım edilmesi gereken durumlarda yardım eder. 

5.Öğretmen Katkısı: Bu teknikte önemli noktalardan birisi grubun her üyesinin değerli olduğunun diğer üyelerin farkına varmalarıdır.Öğretmen gruplar arasında dolaşarak sorun yaşayan öğrencileri tespit etmeli ve anında müdahalede bulunmalıdır.Her öğrencinin güçlü olduğu yönü vurgulamak önemldir. 

6.Grup Sunumları; bu aşamada her grup araştırmaları ya da sınıf içi çalışmaları sonucunda ortaya koydukları bulguları ve ürünleri diğer grup üyeleri ile paylaşırlar.

7.Değerlendirme; Karmaşık Öğretim’de değerlendirme hem öğrencilerin süreçteki gayretleri hem de ortaya koydukları ürün üzerinden yapılır. Öğretmen süreçte grup çalışmalarını gözleyerek öğrencilerin yeteneklerini ne kadar ortaya koyduklarını değerlendirir.

     Karmaşık Öğretim ile düşük yetenekli öğrencilerin özgüvenlerinin geliştirilmesi onların sınıf sürecine dâhil edilmesi tekniğin en önemli özelliğidir. Bunun yanında düşük yetenekli öğrencilerin öğrenmelerini potansiyelleri ölçüsünde geliştirir. Sosyal yönden problem yaşayan öğrencilerin gruba dâhil olmasını, diğer öğrenciler tarafından tanınmasını sağlar. Statü problemleri nedeniyle ortaya çıkan olumsuzlukları ortadan kaldırır. Öğrenciler arasında saygıyı, demokratik yaşama uyumu geliştirir.

Özden ŞENTÜRK

Görüntülenme Sayısı: hesaplanıyor...