Your browser (Internet Explorer 6) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X
Eğitim Yönetiminde Modern Yaklaşımlar ( Dönüşümlü Liderlik ) 4 Beğendim Spam Favorilerime Ekle Değerlendir

Eğitim Yönetiminde Modern Yaklaşımlar ( Dönüşümlü Liderlik )

  Günümüz de çok büyük bir değişim ve dönüşümün olduğu aşikardır. Bu değişim ve dönüşüm sosyal hayatımızda ki genel değişimin paralelinde eğiitm alanında da kendini göstermektedir. Eğitim alanında ki bu değişim özellikle eğitim yönetimi alanında kendini hissetirmiştir. Eğitim yönetimi, genel olarak yönetim kuramlarının temel ilke kavram ve yaklaşımlarından yararlanmıştır. Bu bağlamda; klasik kuram, yönetimde insan ilişkileri ve çağdaş kuramlar eğitim yönetimi alanındaki kuramsal çalışmaları yakından etkilemiştir.Çünkü bilgi toplumuna ulaşmadaki süreçte bilgi tabanlı değişim hareketleri bireylerin eğitimden beklentilerini de değiştirmiştir. Biz bu yazımızda yeni bir yaklaşım olan dönüşümlü liderlikten söz edeceğiz.Değisim cağında, donusumcu liderlik nitelikleri ağır basan liderlere gereksinim duyulmaktadır.Değisimin  orgutler acısından bir fırsat haline gelebilmesi icin klasik lider anlayısından vazgecilmesi gerekmektedir.1990’lı yıllarda daha yoğun bir değişim sürecinin yaşanması, liderlik alanında yeni yaklaşımları ortaya çıkarmıştır. Etkili okul araştırmalarıyla ön plana çıkan öğretimsel liderlik yaklaşımı, popülaritesini 90’lı yıllarda dönüşümcü liderliğe bırakmıştır

 

  Dönüşümcü liderler, liderlerle takipçileri arasındaki ilişkiyi tamamen değiştirirler.Dönüşümcü liderler:Eylemlerine yön verecek kendi değerlerini ve kuruluş içindeki diğer insanların değerlerini belirlerler; böylece ortak ve bilinçli bir davranış ve eylem tarzı geliştirirler

Heraklitos’un “Her şey akıştadır ve hiçbir şey duruşta değildir.” deyişi  ile insanlığın değişimi anlama, algılama ve ona uyum sağlama sürecinin başladığı kabul edilir. Dönüşümcü liderliğe verilecek en büyük örneğin Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu M.Kemal Atatürk olduğunu görmekteyiz. Büyük Lider Atatürk dönüşümcü liderliğin  bütün karakteristik özelliklerini taşımaktadır.Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk gerçek bir dönüşümcü liderdir. Gerçekleştirdiği dönüşümlerle, devrimcilik ilkesi gereği, Türkiye’nin devrim atılımlarını gerçekleştirerek ülkenin gelişmesine engel olan eski kurumların ve düşünce sisteminin yerine yeni kurumların ve düşünce sisteminin getirilmesinde başat rol oynayan bir liderdir.

Atatürk devrimlerinin amacı Türkiye’yi yalnız çağdaş, demokratik bir toplum durumuna dönüştürmek değil, aynı zamanda sürekli olarak bu yönde gelişmesini sağlamak ve çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmaktır.

  Dönüşümcü lider, otoriter  yönergeler yerine kişisel etkiye dayanan güçlü bir tarza sahiptir. Bu tarz, karşılıklı olarak yararlı, değiştirici ve paylaşılmış bir kabulün benimsenmesini sağlar. Dönüşümcü liderler takım ruhunu uyandırır,heyecan ve iyimserlik sergilerler ve yaratıclığı cesaretlendirirler.

Tüm okul yöneticilerimizin birer dönüşümcü lider olmasu umuduyla.!!! Ramazan YAVUZ Nizip Gaziantep Ali Alkan Orta Okulu Müdürü..

 

 

 

 

Görüntülenme Sayısı: hesaplanıyor...