Your browser (Internet Explorer 6) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X

Sosyal Bilgiler Dersi;

Sevgili Sosyal Bilgiler Dostları,

Dönemin son sanal sınıfı
30 Kasım 2011 Çarşamba Saat 19.03-20.30 arası yapılacaktır.

http://sanalsinif.orav.org.tr/r26803424

Katılımınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz

Sosyal Bilgiler Dostları,
02 Kasım 2011 Çarşamba günü saat 19.30 - 20.30 arasında
Sosyal Bilgiler Dersine;
Arkadaşların katılımları ile başlandı.
“Deprem konusunu sınıflarımızdaki öğrencilere nasıl aktarabiliriz?” Konusunda sınıflarımızda neler yaptık. Uygulanmış ders planlarının paylaşımı yapıldı.
Önümüzdeki günlerde yapacağımız ders planlarının sınıflarda uygulanmasına yönelik olarak gelen öneri üzerinden;     
 • İki hafta sonraki derste işlenecek kazanımların belirlenmesi.
 • Taslak ders planlarının hazırlanması, küçük grup içinde e-posta ile paylaşılması önerilerin alınması
 • Grubun belirleyeceği saatte Sanal sınıf ( sohbet ) paylaşımlara devam edilmesi.
 • Hazırlanan taslak ders planlarının grup içinde tartışılması. Düzenlemelerin yapılması
 • Hazırlanan ders planlarının sınıfta uygulanması.
 • Sınıfta uygulanan ders planlarının ortak oturumda paylaşılması. Önerilerin alınması
 • Uygulanan ders planlarının e-kampus’te  paylaşılması.
 • Kazanımların güncede ve oluşturulacak olan ders sayfasında yayınlanması.
14- 18 Kasım 2011 tarihlerinde işlenecek olan kazanımlar.
 
SOSYAL BİLGİLER 4. SINIF KAZANIMLARI
 
Kazanım 5. Yaşanmış olaylardan ve görsel materyallerden yola çıkarak Milli Mücadele sürecinde yakın çevresini ve Türkiye'yi betimler.
Kazanım 6. Milli Mücadelenin kazanılmasında ve Cumhuriyetin ilanında Atatürk'ün rolünü fark eder.
Atatürkçülük Kazanımları
5. Kazanım için;
Kazanım 6. Türk kadınını Kurtuluş Savaşındaki yerini örnekler vererek açıklar.
6. Kazanım için;
Kazanım 1. Toplumdaki dayanışmanın önemini açıklayarak dayanışmada iş bölümü yapmanın neden gerekli olduğunu açıklar.
 
SOSYAL BİLGİLER 5. SINIF KAZANIMLARI
KAZANIM 5. Kanıt kullanarak Atatürk inkılaplarının öncesi ile sonrasındaki günlük yaşamı karşılaştırır.
KAZANIM 6. Atatürk inkılapları ile ilkelerini ilişkilendirir.

6.Sınıf  Sosyal Bilgiler Kazanımları
 
5. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’deki iklim tiplerinin dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar
6. Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur
7.Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder.
 
7.Sınıf  Sosyal Bilgiler Kazanımları
 
1. Türkiye Selçukluları döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu’nun Türkleşme sürecine katkılarını değerlendirir.
2. Kanıtlara dayanarak Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkışını etkileyen faktörleri açıklar.
3. Kanıtlara dayanarak Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkışını etkileyen faktörleri açıklar.
4. Osmanlı Devleti’nin fetih ve mücadelelerini, Osmanlı’da ticaretin ve denizlerin önemi açısından değerlendirir.
 
8.Sınıf  Sosyal Bilgiler Kazanımları - İnkılâp Tarihi
 
2. Batı cephesinde Kuvâyı millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.
6. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği  askerî başarılarının ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir.
3. Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı ortamda Atatürk'ün Maarif Kongresi yaparak Türkiye'nin millî ve çağdaş eğitimine verdiği önemi kavrar.
 4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının ifadesi olarak Tekâlif-i  Milliye  Kararları'nın uygulamalarını inceler.
Haftaya,

09 Kasım 2011 Çarşamba günü saat 19.30 - 20.30 arasında yapılacak olan sanal derste buluşmak dileğiyle   http://sanalsinif.orav.org.tr/r63077051
Tekrar Dostkalın…
Sosyal Bilgiler Dostları,
26.Ekim 2011 Çarşamba 19.30 - 20.30 saatleri arasında
Sosyal Bilgiler Dersine;
Hayat Bilgisi Dersine katılan arkadaşların aramıza katılması ile başladık. 
 • Yeni gelen arkadaşların kendilerini tanıtması sağlandı.
 • Ortak grup olarak “Deprem konusunu sınıflarımızdaki öğrencilere nasıl aktarabiliriz? Nelere dikkat etmeliyiz?” sorularına derse misafir olarak katılan arkadaşların açıklamalarını dinledik. 
 • Misafir katılımcılara ve 4-5 Sınıf  ve 6-8 Branş öğretmenlerinden gruplar oluşturuldu. 
 • Oluşturulan çalışma grupları; 
a)      Bir kazanım belirlemeye
b)      Bağlı olarak bir ders tasarımı hazırlamaya
c)      Kazanıma ulaşılıp ulaşılmadığını ölçmek için bir değerlendirme aracı hazırlamaya başlayacaklar. ( açık uçlu, çoktan seçmeli, boşluk doldurma, vb…)
d)      Hazırladıkları araçları kendi aralarında paylaşarak sınıflarında uygulamaya başlayacaklar.
e)      Uygulama sonuçlarını e-kampus’te güncelerinde paylaşmaya çalışacaklar. 
 • Grupların kendi aralarında çalışmaları sağlandı.
 • Gruplar kendi paylaşımları ve çalışmalarına ilişkin kendi kararlarını aldılar.
f)    Grupların ortak sunumları ile çalışmamız tamamlanmıştır.
Haftaya,
02 Kasım 2011 Çarşamba günü saat 19.30 - 20.30 arasında yapılacak olan sanal derste buluşmak dileğiyle  Tekrar Dostkalın…
 
Sosyal Bilgiler Dostları,
19.Ekim 2011 Çarşamba 19.30 - 20.30 saatleri arasında
 Sosyal Bilgiler Dersine;
 
Serap BENİBOL’un aramıza katılması ile başladık. 
 • Yeni gelen arkadaşların kendilerini tanıtması ve oturuma katılan arkadaşların e-posta  adreslerini paylaşmaları sağlandı.
 • Sosyal Bilgiler Dersi ile ilgili çalışmanın ikili gruplar halinde yürütülmesi kararlaştırıldı.
 • 4-5 Sınıf  ve 6-8 Branş öğretmenlerinden gruplar oluşturuldu.
 • Oluşturulan çalışma grupları;
a)      Bir kazanım belirlemeye
b)      Bağlı olarak bir ders tasarımı hazırlamaya
c)      Kazanıma ulaşılıp ulaşılmadığını ölçmek için bir değerlendirme aracı hazırlamaya başlayacaklar. ( açık uçlu, çoktan seçmeli, boşluk doldurma, vb…)
d)      Hazırladıkları araçları kendi aralarında paylaşarak sınıflarında uygulamaya başlayacaklar.
e)      Uygulama sonuçlarını e-kampus’te güncelerinde paylaşmaya çalışacaklar.
 
 • Oturum sırasında 2’li gruplaoluşturuldu.
 • Grupların kendi aralarında çalışmaları sağlandı.
 • Gruplar kendi paylaşımları ve çalışmalarına ilişkin kendi kararlarını aldılar.
Haftaya,
26 Ekim 2011 Çarşamba günü saat 19.30 - 20.30 arasında yapılacak olan sanal derste buluşmak dileğiyle    http://sanalsinif.orav.org.tr/r98891633
Tekrar Dostkalın…
 
 
Sosyal Bilgiler Dostları;
13.Ekim 2011 Çarşamba 19.00 - 20.00 saatleri arasında
Sosyal Bilgiler Dersine;
Katılanlara seslerimizle duyulmayan yerlerde ise kalbimizle sadece merhaba diyebildik. Birbirimize destek olmak için yan yana yürüyerek uzun bir yola çıktık.
Aşağıdaki soruları yanıtlayarak başladık.
1. Bu dersten beklentileriniz nelerdir?
2. Beklentilerinizi engelleyen nedenler neler olabilir?
3. Bu engelleri nasıl ortadan kaldırabiliriz?
Soruları üzerinde konuşuldu. Ayrıca bu soru katılımcı arkadaşlar tarafından bana da yöneltildi. Beklentim kısaca; Birlikte bir şeyler üretebilmek, ürettiğimiz ürünleri birbirimizle paylaşmak, kendi gelişimimize destek vermek ve e-kampusu daha hareketli hale getirmek.
Bunun içinde;  Güncelerimizi daha etkin hale getirme konusunda kararlaştırdık.
Bu hafta içinde dersimizle ilgili yaptığımız etkinlikler, uygulamalar, anekdotlar, planlar vb ni kendi güncelerimizde paylaşmaya karar verdik. Paylaşımları merakla bekliyoruz.
İlerleyen günlerde de dersle ilgili ürünler ortaya çıkarmak için çalışmalara gruplar halinde devam edebilmemiz, yardımlaşabilmemiz için Sosyal Bilgiler dostları olarak e-posta adreslerimizi paylaştık.
1.Esin Ekinci Tokmak: .esinekincitokmak@hotmail.com.
2.Özlem Bilge: .ozlem-bilge@hotmail.com.
3.Melike Özer gündüz: .adagunduz@gmail.com.
4.Ela Topçu:  .ela_topcu@hotmail.com.
5.Hasan Akpınar: .hayta111@hotmail.com.
6.Yasemin Bozoğlu Erdinç: .yaseminerdinc@terakki.org.tr.
7.Ahmet Gündüz: .ahmetgunduz1976@yahoo.com.
Ev sahibi olarak çok konuştuğumun farkındaydım. İleriki dersler de dinlemek dileğiyle
Katılımınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. İlerleyen günlerde sizleri de bekleriz.
İlk dersten ilk notlar paylaşmak istedim. Sosyal Bilgiler Dostları, Dostkalın…
UNUTMADAN!
Haftaya, 19 Ekim 2011 Çarşamba günü saat 19.30 - 20.30 arasında yapılacak olan sanal derste sürprizim var.
Tekrar Dostkalın…
 

12 Ekim 2011 Çarşamba günü saat 19.00-20.00 arası sanal derste, görüşmek dileğiyle,
I.Dönem Sanal Sınıf çalışmalarında açılması planlanan dersin taslak planını paylaşıyorum.
Önerilerinizi bekliyorum.
Akışını Kazanımlara İlişkin Etkinlik Temelli Planlama Taslak Ders Planı
 
Sosyal Bilgiler Dersi  ;
Bu dersten; Beklentilerimiz, Beklentilerimizi engelleyecek unsurlar, Engelleyecek Unsurları nasıl ortadan kaldırabiliriz. 
 • Sosyal Bilgiler Dersi Programı, Kaynaklar
 • Merak Uyandırma,
 • İlgiye Odaklama,
 • Öğrenme Deneyimi,
 • Deneyiminin Paylaşımı
 • Sosyal Bilgiler Dersi  Programından Sınıf bazlı belirlenen kazanımların Basamaklara ilişkin hazırlanan çalışmaların e-kampus güncelerde ve forumunda tartışılması,
 • Sınıf Bazlı Belirlenen Kazanımlara ilişikin ortaya çıkan ürünlerin e-kampus "Eğitsel kazanımlar" bölümünde paylaşılması.
 • Çalışmaların belirlenen grup tarafından değerlendirilmesi.
 • Sertifika Puanına eklenmesi
6.Sınıf  Sosyal Bilgiler Kazanımları
 
5. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’deki iklim tiplerinin dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar
6. Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur
7.Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder.
 
7.Sınıf  Sosyal Bilgiler Kazanımları
 
1. Türkiye Selçukluları döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu’nun Türkleşme sürecine katkılarını değerlendirir.
2. Kanıtlara dayanarak Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkışını etkileyen faktörleri açıklar.
3. Kanıtlara dayanarak Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkışını etkileyen faktörleri açıklar.
4. Osmanlı Devleti’nin fetih ve mücadelelerini, Osmanlı’da ticaretin ve denizlerin önemi açısından değerlendirir.
 
7.Sınıf  Sosyal Bilgiler Kazanımları - İnkılâp Tarihi
 
2. Batı cephesinde Kuvâyı millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.
6. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği  askerî başarılarının ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir.
3. Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı ortamda Atatürk'ün Maarif Kongresi yaparak Türkiye'nin millî ve çağdaş eğitimine verdiği önemi kavrar.
 4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının ifadesi olarak Tekâlif-i  Milliye  Kararları'nın uygulamalarını inceler.

Görüntülenme Sayısı: hesaplanıyor...