e-Seminer Dr. Nilay Yılmaz "Yaratıcı Okuma"


 

Bu e-Seminerde yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan okuma sürecinde neler yapılabileceği ele alınacaktır. Yaratıcı okuma yaklaşımı tanımlanacak, birbiriyle karıştırılan "genişletilmiş okuma" ve "yaratıcı okuma" yaklaşımları karşılaştırılacak, bir metnin yaratıcı okuma teknikleri kullanarak farklı biçimlerde nasıl okunabileceği, yaratıcı drama, resim, müzik, tiyatro, sinema, dans vb. disiplinlerin okuma sürecine nasıl dahil edilebileceği açıklanacaktır. Bu süreçte ortaya çıkan ürünlerin yaratıcılık ölçütlerine göre değerlendirilmesinin önemi, uzun soluklu okuma etkinliklerinin ve okuma projelerinin yaratıcı okuma sürecine uygun yaratıcı ölçme araçlarıyla ele alınmasının gerekliliği üzerinde durulacaktır. Okuma heyecanı oluşturmak ve her türdeki metni farklı biçimlerde okumak için en etkili yaklaşımlardan biri olan "yaratıcı okuma" 4 yaşından itibaren her yaştaki okurlar için uygundur; üst yaş sınırı olmayan bu yaklaşımın eğlenceli ve yaşama dönük olması, bu süreci öğrenciler kadar öğretmenler için de daha anlamlı, verimli ve etkili kılmaktadır.