e-Seminer Jülide Işıl Bağatur "Farklı Öğrenen Çocukların Eğitimi "

e-Seminer Jülide Işıl Bağatur "Farklı Öğrenen Çocukların Eğitimi " Bu e-Seminerin temel amacı, özel eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitim hakkı -- özel eğitim, hak ve uygulamaları konusunda katılımcıları bilgilendirmektedir. Türkiye'de özel eğitim denildiğinde, ilk akla gelen kavram "engelli eğitimi" olmaktadır. Hâlbuki engelli eğitimi, özel eğitim içerisinde sadece bir alt bölümdür; özel eğitim bunun çok üstünde bir kavramı ifade eder. Yasadaki tanımına bakıldığında özel eğitime ihtiyacı olan birey; çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireyi anla...

e-Semineri izlemek için: e-Seminer Jülide Işıl Bağatur "Farklı Öğrenen Çocukların Eğitimi "

e_seminer Mine Göl Güven "SBS Değil SBG: Çocuklarla Sevgi, Bağ ve Güven İlişkisi Geliştirme"

e_seminer Mine Göl Güven "SBS Değil SBG: Çocuklarla Sevgi, Bağ ve Güven İlişkisi Geliştirme" Birbirimizi tanımalıyız. İlgilerimiz, ihtiyaçlarımız, birbirimizden beklentilerimiz neler bilmeliyiz. Üzüntü ve sevincimizi paylaşmalıyız.
Sadece birileri değil, hepimiz varolmalıyız. Günün telaşı içinde günü kurtarmak, zaman içinde boğulmak öğretmenlere göre değil. İlişki kurmak ve geliştirmek için zaman ayırmalıyız. Eğer toplumun küçük bir yansıması ise sınıf ve okul, o toplumun liderlerinden biri olmalıyız, öğrencilerimize rehberlik etmeli onlara yol göstermeliyiz. Bunu yaparken örnek insan olmalıyız.
Olumlu ilişkilerin temelinde ise bizi olumlu veya olumsuz yönde etkileyen verileri nes...

e-Semineri izlemek için: e_seminer Mine Göl Güven "SBS Değil SBG: Çocuklarla Sevgi, Bağ ve Güven İlişkisi Geliştirme"

eKampüs e-Seminer Feride Güneri İlişkilerde Flört Şiddeti

eKampüs e-Seminer Feride Güneri  İlişkilerde Flört Şiddeti Okullarda ikili ilişkilerde yaşanan şiddet üstten alta, alttan üste, eşitler arasında ve cinsiyetler arasında yaşanabilir. Kızgınlık ve öfke doğal duygu repertuvarımızın içinde olsa da, bu duyguyu nasıl yönettiğimiz ve nasıl ifade ettiğimiz öğrenilen bir davranıştır. Şiddet, ne kadar erken etkin şekilde müdahale edilirse gerileme olasılığı o kadar artan bir davranıştır. Şiddet öğrenilebildiği gibi, barış da öğrenilebilir.Okullar bu süreçte etkin rol oynayan kurumlardan biridir.

e-Semineri izlemek için: eKampüs e-Seminer Feride Güneri İlişkilerde Flört Şiddeti

eKampüs e-Seminer Yrd.Doç.Dr. Necdet Neydim "Çocuk Edebiyat Hayat"

eKampüs e-Seminer Yrd.Doç.Dr. Necdet Neydim "Çocuk Edebiyat Hayat" Çocuk Edebiyatı, genel anlayışın aksine çocuğu biçimlendirme aracı değil, onun hayatla iletişim kurmasına ve bu iletişim sürecinde kimliğinin oluşumuna destek olan önemli bir yol arkadaşıdır.
Çalışmada,
1- çocuk edebiyatının konu başlıklarından yola çıkarak çocukla nasıl iletişim kurulabileceği,
2- metinlerin onun yaşamındaki etkisini,
3- resim ve metin ilişkisinin ve bu süreçte çocuğun estetik ve yaşamsal bilincinin gelişmesini,
4- metnin çocuğun dilselleşmesineki etkisini,
5- metin üzerinden çocukla kurulabilecek iletişimi,
süremiz çerçevesinde ele almaya çalışacağız.

e-Semineri izlemek için: eKampüs e-Seminer Yrd.Doç.Dr. Necdet Neydim "Çocuk Edebiyat Hayat"

e-Seminer Yrd.Doç.Dr.Sema Karakelle" Bir Çocuk İçin Film: Nasıl Seçmeli, Nasıl Seyretmeli"

e-Seminer Yrd.Doç.Dr.Sema Karakelle" Bir Çocuk İçin Film: Nasıl Seçmeli, Nasıl Seyretmeli" Bir Çocuk İçin Film: Nasıl Seçmeli, Nasıl Seyretmeli
Bu semininerin amacı, yetişkinlerin sinema filmlerinde kullanılan görsel içeriğin çocuklar üzerindeki olası etkileri hakkında bilgi edinmelerini; bazı yerleşik kanaatler üzerinde yeniden düşünmelerini ve sağlamaktır. Bu çerçevede çocukların gerçekliği kavrayışları ile ilgili araştırmalardan yola çıkarak, model alma ve taklit etme süreçlerinin etkilerinin eksik yorumları tartışıldıktan sonra, filmlerin seçiminde nelere- neden dikkat edilebileceği; film afişlerinde görülen işaretlerin anlamları ve nelere dayanılarak belirlendiği ve bu konud...

e-Semineri izlemek için: e-Seminer Yrd.Doç.Dr.Sema Karakelle" Bir Çocuk İçin Film: Nasıl Seçmeli, Nasıl Seyretmeli"

e-Seminer Neşe Gökalp "Koruyucu Ailelik"

e-Seminer Neşe Gökalp "Koruyucu Ailelik" Devlet Korumasında yetişen çocuklarımız için uygulanan Koruyucu Ailelik hizmet modeli
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde, "Devlet koruması altında" yetişmek ne anlama gelmektedir? Aile içinde büyümeyi esas alan Koruyucu ailelik nasıl bir hizmet modelidir? Kimler Koruyucu aile olabilir? Koruyucu aile olmak için işlemler nasıl başlatılır?
Koruyucu Aile ve Evlat edinme hizmet modelleri arasındaki farklılık ve benzerlikler nelerdir? Koruyucu ailelik ile ilgili yasalar, Koruyucu ailelik ile ilgili tarihsel süreç, bugün gelinen nokta ve sayısal veriler nelerdir?
Koruyucu ailede yet...

e-Semineri izlemek için: e-Seminer Neşe Gökalp "Koruyucu Ailelik"

e-Seminer Çağlar Karakış "Toplum Gönüllüleri Eğitime Destek Projeleri"

e-Seminer Çağlar Karakış "Toplum Gönüllüleri Eğitime Destek Projeleri" Toplum Gönüllüleri Vakfının yapmış olduğu faaliyetlerden özellikle eğitim konusunda ve öğretmenlerimizin ilgileneceği kısımları anlatılacaktır.11 senelik bir geçmişiyle Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından olan Toplum Gönüllüleri Vakfını ve eğitim konusundaki faaliyetlerini yakından tanıyacağız.

e-Semineri izlemek için: e-Seminer Çağlar Karakış "Toplum Gönüllüleri Eğitime Destek Projeleri"

e-Seminer Ayşen Ertürkler "Özel Yetenekleri Keşfetmek ve Geliştirmek İçin Yola Çıktık"

e-Seminer Ayşen Ertürkler "Özel Yetenekleri Keşfetmek ve Geliştirmek İçin Yola Çıktık" Bu e-Seminerin temel amacı, altı yıldır çalışmalarını sürdüren Özel Yetenekleri Keşfetme ve Geliştirme Derneği'nin (YETGEDER) tanıtılmasıdır.E-Seminer, öncelikle eğitimde sivil toplumun, sivil örgütlenmenin önemine dikkat çekerek, öğretmenlerden öğretmenlere mesaj niteliği taşıyacaktır.
Biz öğretmenler eğitimde birçok sorunla karşılaşırız. Yaşadığımız sorunlar karşısında ''Ben ne yapabilirim ki?''düşüncesini taşıyanlara sıkça rastlarız. Bu türden düşünce kalıplarının dışına çıkıldığında neler olabilir? Çok az maddi destekle, derneğin kuruluşundan bugüne kadar süregelen serüvenimiz eğitimci...

e-Semineri izlemek için: e-Seminer Ayşen Ertürkler "Özel Yetenekleri Keşfetmek ve Geliştirmek İçin Yola Çıktık"

e-Seminer İbrahim Betil "Sürdürülebilirlik, Toplumsal Gelişim ve Sivil Toplum"

e-Seminer İbrahim Betil "Sürdürülebilirlik, Toplumsal Gelişim ve Sivil Toplum" Bu konuyu halen Toplum Gönüllüleri Vakfı, Adapazarı Enka Okulları, Öğretmen Akademisi Vakfı, Uluslararası Hrant Dink Vakfı, Sosyal ve Ekonomik Yaşamda Nitelikli Değişim ve Gelişime Destek Derneği (SEN-DE-GEL) yönetim Kurulu üyeliğini yürüten, deneyimli bir sivil toplum kuruluşu kurucusu olan İbrahim Betil'den dinleyelim.

e-Semineri izlemek için: e-Seminer İbrahim Betil "Sürdürülebilirlik, Toplumsal Gelişim ve Sivil Toplum"

e-Seminer Selcen Özkaya Seçil Sınıfta "Yaratıcılığı değerlendirmek/desteklemek"

e-Seminer Selcen Özkaya Seçil Sınıfta "Yaratıcılığı değerlendirmek/desteklemek" e-Seminer Selcen Özkaya Seçil Sınıfta yaratıcılığı değerlendirmek/desteklemek: İmkansız mı zorunlu mu?

e-Semineri izlemek için: e-Seminer Selcen Özkaya Seçil Sınıfta "Yaratıcılığı değerlendirmek/desteklemek"